Om oss

Betel i Horten er en kristen menighet som er tilknyttet De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.  Du finner oss i Storgata 70 A,
Møtene, som er preget av mye sang og musikk, er åpne for alle interesserte.  Vi kommer først og fremst sammen for å høre Guds ord.  Vi tror at Guds ord gir oss undervisning og hjelp til ånd, sjel og legeme.  Bibelen formidler frelse, fred og glede.

Menighetens historie

Menighetens historie strekker seg over 140 år tilbake i tid.  Vi vet at det ble drevet møte-virksomhet så tidlig som i 1881.  Den gang ble møtene holdt rundt om i hjemmene, og i leide lokaler på forskjellige steder i byen.
Behovet for et eget lokalet meldte seg på begynnelsen av 1900-tallet.  Menigheten fikk da den tomten som lokalet i dag står på.  Tidligere het denne eiendommen Øvre Rustadgate, senere Langgata, så ble det Rosenquistgt. og idag Storgt. 70 A.  Lokalet som ble satt opp var på 90 kvm. og ble innviet i 1901. (forsamlingssal på 70 og leilighet på 20) og samme året begynte menigheten med søndagskole og misjonsvirksomhet.  Ettersom virksomheten har vokst er lokalet blitt utvidet og endret, tilpasset tid og behov.  I 1927 ble lokalet forlenget med 6 m, og i 1994 ble det nytt tilbygg som inneholder kjøkken, barnerom og "predikantrom"
I årene 1943 - 1945 ble lokalet brukt av okupasjonsmakten som benyttet det til  mekanisk verksted.
De foresøkte da å male over skriftstedet på frontveggen ("Det er fullbragt")  men  gullbokstavene
var godt synlig gjennom malingen.