Kvinnemisjon

Kvinnemisjon er navnet på  misjonsforeningen.    Annenhver mandag samles kvinner i Betel til et uformelt misjonsmøte.  Vi spiser sammen, synger, ber, har andakt og samtaler om misjon og kristenliv.  Hver gang tas det opp en kollekt til misjonsprosjekt i  Brasil og Spania 
Kjellrun Aasheim har vært leder for Kvinnemisjonen til  hun ble syk.
Inntil videre blir lederansvaret delt mellom  Anne Marie Andersen, Solfrid Skilnand og Eldrid Håheim

Du er velkommen med i fellesskapet!


Fra et kvinnemisjonsmøte


Kvinnemisjonen fra Moss på besøk i Betel Horten