Kvinnemisjon

Kvinnemisjon er navnet på  misjonsforeningen.    Annenhver tirsdag samles kvinner i Betel til et uformelt misjonsmøte.  Vi spiser sammen, synger, ber, har andakt og samtaler om misjon og kristenliv.  Hver gang tas det opp en kollekt til misjonsprosjekt i  Brasil og Spania 

 Fra  høsten 2020 er Anne Marie Andersen valgt som ny leder.

                                                                                                


Du er velkommen med i fellesskapet!


Fra et kvinnemisjonsmøte


Kvinnemisjonen fra Moss på besøk i Betel Horten