Kvinnemisjon

Kvinnemisjon er navnet på en slags misjonsforening.  Det er Kjellrun Aasheim som leder kvinnemisjonen.  Annenhver mandag samles kvinner i Betel til et uformelt misjonsmøte.  Vi spiser kveldsmat sammen, synger, ber, har andakt og samtaler om misjon og kristenliv.
Hver gang tas det opp en kollekt til misjonen.

Du er velkommen med i fellesskapet!


Fra et kvinnemisjonsmøte


Kvinnemisjonen fra Moss på besøk i Betel Horten