onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel!

Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !
Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"       
 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.
Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !
Det er en stor glede å se at oppslutningen er økende - det er plass til flere.
Kvinnemisjon
Anne hver mandag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag.              Kvinnemisjonens   
møter blir innstilt inntil videre.

Annen hver Torsdag samles vi til Bønn og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.  
Kvelden avsluttes med felles kveldsmåltid. Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   Kom og se og hør.

Torsdagsmøtene blir innstilt inntil videre .

Det har gått en tid uten at vi har kunne komme sammen på møtene.
Dette savner vi alle sammen, og vi ber og tror at vi snart igjen kan komme tilbake til normale tilstander.
En del av oss gir "Tienden og de Hellige gaver" til menigheten ved fast overføring via bank.  Andre benytter muligheten å gi gavene via kollekt på møtene.  Våre faste møter har måtte ta et opphold, men det gjør ikke de faste utgiftene.  Vi minner derfor om at gavene kan gis både via vanlige overføring i bank til kto. 7159.64.26039
eller via "Vips nr. 13 01 91"   
Vi takker på forhånd og ønsker alle Guds rike velsignelse.


     


     Søndag  7. juni kl. 11 taler Bjørn Bogen
DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag


Kalender