onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel!

Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !
Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"       
 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.
Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !
Det er en stor glede å se at oppslutningen er økende - det er plass til flere.
Kvinnemisjon
Anne hver mandag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag.              Kvinnemisjonen  begynner igjen.   Møtene blir kl. 12  den 14. okt,  28. okt., 4. nov. og 25.nov. 
Annen hver Torsdag samles vi til Bønn og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.
Kvelden avsluttes med felles kveldsmåltid. Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   Kom og se og hør.
 Velkommen 

Søndag 20. okt.  kl. 11  får vi besøk av Alf Simonsen som taler.
Simonsen er en dyktig forkynner som har sin bakgrunn som pastor i Frikirken.  Han er ellers kjent  fra sin tid som lærer ved Smyrna Bibelinstitutt på Solvoll og har også undervist på  bibelskolen  ved Varna Evangeliesenter. Han tilhører nå Misjonskirken i Moss.
Vi gleder oss til en interessant og givende samling søndag -
Kommer du ?      Du er hjertelig  velkommen.
. DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag

Kalender