onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel!

Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !
Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"       
 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.
Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !
Det er en stor glede å se at oppslutningen er økende - det er plass til flere.
Kvinnemisjon
Anne hver mandag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag.              Kvinnemisjonen    
har møte kl. 12  den   25.nov. Annen hver Torsdag samles vi til Bønn og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.  
Kvelden avsluttes med felles kveldsmåltid. Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   Kom og se og hør.
 Vi har et opphold i disse  samlingene frem til over jul.
Vi starter opp igjen over nyttår  -  følg med  på denne spalten.                                                    Velkommen 
Fredag 6. des kl. 18  er det Julebord på BETEL.  Da samles vi og hygger oss sammen med gode venner med god mat og underholdning.  P.g.a. serveringen har det vært påkrevd med påmelding.  Vi gleder oss. Søndag 8. desember kl. 11   taler Jan Veiby.
Da har vi også brødsbrytelse


DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag

Kalender