onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel!

Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !
Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"       
 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.
Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !
Det er en stor glede å se at oppslutningen er økende - det er plass til flere.
I juli har vi ikke samling om Bønnens time på Betel.
Vi starter igjen i august.

Kvinnemisjon
Anne hver mandag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag.              Kvinnemisjonens   
møter blir innstilt inntil videre.

Annen hver Torsdag samles vi til Bønn og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.  
Kvelden avsluttes med felles kveldsmåltid. Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   Kom og se og hør.

Torsdagsmøtene blir innstilt inntil videre .

En del av oss gir "Tienden og de Hellige gaver" til menigheten ved fast overføring via bank.  Andre benytter muligheten å gi gavene via kollekt på møtene.    Vi minner  om at gavene kan gis både via vanlige overføring i bank til kto. 7159.64.26039
eller via "Vips nr. 13 01 91"   
Vi  ønsker alle Guds rike velsignelse.

Det blir ikke møte på BETEL 19. juli.


Neste møte blir Søndag 26. juli kl. 11.  Da har vi besøk av en av veteranene innen DFEF,  Yngvar Pettersen          
             


DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag


Kalender