onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel!

Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !
Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"       
 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.
Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !
Det er en stor glede å se at oppslutningen er økende - det er plass til flere.
Kvinnemisjon
Anne hver mandag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag.              Kvinnemisjonens   
neste møte blir mandag 17. februar 2020


Annen hver Torsdag samles vi til Bønn og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.  
Kvelden avsluttes med felles kveldsmåltid. Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   Kom og se og hør.

Torsdag 13. februar kl. 19
har vi igjen Bønn- og samtalemøte.  Tema Joh. 21
Hele mars måned har vi Bønn og samtalemøte hver torsdag.
Da samtaler vi over søndagens tekst.  Foregående søndager vil Maria Lura, Terje Rygh og Jan Veiby tale med utgangspunkt i  Galaterbrevet
Søndag 16. februar kl. 11  taler Torbjørn Arnesen
Anne Berit deltar med sang og vitnespyrdVi minner om at torsdag 20. februar 2020  kl. 19 har menigheten 
ÅRSMØTE.  

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag


Kalender