lørdag 12. mars 2016

Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !
Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"       
 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.
Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !
Det er en stor glede å se at oppslutningen er økende - det er plass til flere.
Kvinnemisjon
Anne hver mandag kl. 19 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag.  Kvinnemisjonen  har samling mandag  18. mars kl. 12.
Obs. tiden !
Gamle og nye deltakere er hjertelig velkommen.

Annen hver Torsdag samles vi til Bønn og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.
Kvelden avsluttes med felles kveldsmåltid. Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   Kom og se og hør.
 Velkommen  
Neste samling blir torsdag 28. mars 2019 kl. 19
  


     
Torsdag 21. mars kl. 19  har vi igjen gleden av å lytte til Jermund Gjertsens utleggelse av Guds ord.  Han har sin egen fine måte å tale på og vi gleder oss.  
Du kommer vel ?

Søndag 24. mars kl. 11  taler Maria Lura i BETEL.  Da samles vi også om brødsbrytelse      Du vet du er velkommenDU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag