onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel !

                                                   


Bønn 

En viktig samling på lørdager:  

Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -      Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !

Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"   Du får så mye du vil av den himmelske vinen - det er du som setter begrensningen.    

 Og de holdt trolig fast på bønnene, samfunnet og - - - "


DU kommer vel !

HAR DU BØNNEEMNER DU ØNSKER VI SKAL TA MED PÅ "BØNNENS TIME" PÅ LØRDAGER  og I MØTENE  ELLERS ?
SKRIV DE PÅ EN LAPP OG LEGG DEN I KRUKKE VED INNGANGSDØREN PÅ BETELKvinnemisjon

Anne hver tirsdag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag. 

 Alle kvinner er hjertelig velkommen til samlinger om misjonens store sak . 

Samlingene  til høsten blir den:  

  19.september,  3. oktober,  17. oktober,  31. oktober, 14. november  og 28. november.

Hver annen Torsdag samles vi til Bibelgruppe
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.  
Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   
Kom og se og hør.   
Torsdagssamling  annenhver torsdag.   Siste torsdagsmøte før  jul blir torsdag 23. nov. 2023 kl. 19.  
   

 "Tienden og de Hellige gaver" 
Mange gir fast til menigheten ved  overføring via bank.  Andre benytter muligheten å gi gavene via kollekt på møtene.    Vi minner om at gaver kan gis både via vanlige overføring  til kto.7159.64.26039 eller via "Vips nr. 13 01 91"   
Vi  ønsker alle Guds rike velsignelse


Fredag 8 desember 2023 kl. 17  har vi julebord på Betel.                                                  Har du meldt deg på så vær oppmerksom på at tidspunltet er endret fra kl. 18  til kl. 17


         

 Søndag 10. desember 2023 kl. 11 taler Stig Andre Lippert


                                

 

                 
Husk "Bønnens time"  lørdag kl. 11 -  

Fellesskapet i bønn er en styrke og er viktigere enn noen gang.   Vi oppfordres til å be om vekkelse over  Horten.  Alle uansett menighetstilhørighet er hjertelig velkommen.

"og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, og ved bønnene"

          

     

  
DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag


Kalender