onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel !

                                                   


Bønn 

En viktig samling på lørdager:  

Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !

Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"   Du får så mye du vil av den himmelske vinen - det er du som setter begrensningen.    

 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.


Alle - uansett menighetstilhørighet er hjertelig velkommen til en av de viktigste samlingene vi kan delta på. 

"Og de holdt trolig fast på bønnene, samfunnet og - - - "

Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  

Du kommer vel !

HAR DU BØNNEEMNER DU ØNSKER VI SKAL TA MED PÅ "BØNNENS TIME" PÅ LØRDAGER ?
SKRIV DE PÅ EN LAPP OG LEGG DEN I KRUKKE VED INNGANGSDØRENKvinnemisjon

Anne hver tirsdag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag. 

 Alle kvinner er hjertelig velkommen til samlinger om misjonens store sak . 

Samlingene tar en pause frem til høsten

Hver Torsdag samles vi til Bønn- og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.  
Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   
Kom og se og hør.   
På grunn av oppussing av lokalet BETEL  er torsdagssamlingene innstilt inntil videre 
   

 "Tienden og de Hellige gaver" 
Mange gir fast til menigheten ved  overføring via bank.  Andre benytter muligheten å gi gavene via kollekt på møtene.    Vi minner  om at gavene kan gis både via vanlige overføring i bank til kto. 7159.64.26039 eller via                        "Vips nr. 13 01 91"   
Vi  ønsker alle Guds rike velsignelse

              Søndag  28. mai 2023 kl. 11 taler Maria Lura. Da blir det også dåp.  

  

                                                      

Husk "Bønnens time" hver lørdag kl. 11 -  

Fellesskapet i bønn er en styrke og er viktigere enn noen gang.   Vi oppfordres til å be om vekkelse over Norge.  Alle uansett menighetstilhørighet er hjertelig velkommen.

"og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, og ved bønnene"

          

     

  
DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag


Kalender