onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel!

Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !
Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"       
 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.
Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !
Det er en stor glede å se at oppslutningen er økende - det er plass til flere.
Kvinnemisjon
Anne hver mandag kl. 19 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag.              Kvinnemisjonen  har opphold i møtene inntil høsten
Annen hver Torsdag samles vi til Bønn og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.
Kvelden avsluttes med felles kveldsmåltid. Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   Kom og se og hør.
 Velkommen 
Neste samling blir  torsdag  29. august 2019


Søndag 18. august kl. 11  får vi besøk av Brasilmisjonær
Geirr Standal.  Det var planlagt at også pastor Adriano fra Brasil  skulle delta på møtet, men det er noe usikkert da de har vært utsatt for et uhell på reisen.DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag

Kalender