onsdag 19. juni 2019

Velkommen til Betel!

                                                   


Bønn 
En viktig samling på lørdager:   Hver lørdager Kl. 11  "Bønnens time"  -       Er du interessert i vekkelse - vær med å be om det !

Løftet holder: "Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere"   Du får så mye du vil av den himmelske vinen - det er du som setter begrensningen.    

 Det er plass til flere på denne viktige samlingen.

Å  komme sammen   i bønnefellesskapet er en stor styrke.   Å stå  sammen i bønn for hverandre,  for menigheten og for vekkelse har  stor betydning for den enkelte.  Du kommer vel !

HVER Lørdag kl. 11 samles vi på Betel  til bønn for og med hverandre, for spesielle bønnebehov og for byen vår.
Alle, uansett menighetstilhørighet er hjertelig velkommen.           Du er velkommen til en av de viktigste samlingene vi kan delta på.

Kvinnemisjon

Anne hver mandag kl. 12 samles damene på BETEL om misjonens sak.  De deler Guds Ord og samtaler.  Nytt fra misjonsfeltene  er også fast innslag. 

Kvinnemisjonens samlinger er innstilt inntil videre grunnet "koronasituasjonen"
Annen hver Torsdag samles vi til Bønn- og samtalemøte.
Vi ber og samtaler over  et kapittel i Bibelen.  
Dette er fine  og givende samvær som du  bør ta med deg.   
Kom og se og hør.

 "Tienden og de Hellige gaver" 
Mange gir fast til menigheten ved  overføring via bank.  Andre benytter muligheten å gi gavene via kollekt på møtene.    Vi minner  om at gavene kan gis både via vanlige overføring i bank til kto. 7159.64.26039 eller via "Vips nr. 13 01 91"   

Vi  ønsker alle Guds rike velsignelse.
 


            
                Søndag 10. januar , søndag 17 januar og 24. januar 2021  blir det dessverre ikke møter på BETEL  på grunn av  "corona-restriksjoner".

Bønnesamlingene på lørdag kl. 11  fortsetter som vanlig inntil videre.  Det er god plass og DU er hjertelig  velkommen.
                                 


 Brødsbrytelsen er det mange som har savnet.  Vi måtte innstilte p.g.a "Koronaepedemien"
           Vi vil tilpasse oss etter Helsemyndighetenes regler.. 

DU ER ALLTID VELKOMMEN TIL BETEL
Se annonse i Gjengangeren hver fredag


Kalender