Misjon

En hjertesak

Misjon har alltid vært en hjertesak i Guds menighet. Det siste Jesus sa til sine disipler var at de skulle gå ut med evangeliet. Siden den gang har evangeliet spredt seg over hele verden. Også fra Norge har mange misjonærer reist ut.

Menigheten vår ønsker å være en del av dette og støtter aktivt forskjellige misjonsprosjekt. Det arrangeres jevnlig misjonsmøter. Misjonsmidler som samles inn i Betel deles mellom prosjekter i Brasil og Spania.Brasil


Ragnhild Kihle er Betels "egen" misjonær. Hun har mange års fartstid i Brasil. Hennes siste engasjement har vært for skole og menighet i Campina Grande.

Hun har nå vært fast bosatt i Norge i flere år og er blitt pensjonist etter samfunnets målestokk. Men hjertet er i Campina Grande og hun drar dit så ofte muligheten byr seg, for å hjelpe og støtte arbeidet der.  Les mer på DFEF's misjonssider.

                       Misjonskasserer for Ragnhild Kihle er  
                                  Ellen Åse Thu
                                  Kongevegen 22
                                   3188 Horten

Spania

Misjonærene Borghild og Eddie Bakke arbeider i Spania. Deres visjon er å bygge/plante menigheter i landsbyene i Andalusia i Malaga provinsen for deretter å overlate ansvaret til de nasjonale.

Les mer på ekteparets egne nettsider og på DFEF's misjonssider.